Beruházások Császártöltésen - Rendelő

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Beruházások Császártöltésen

Hírek
Kistelepülésnek számít Császártöltés, de az itt lakók barátságszerető, szorgalmas emberek, így a település is folyamatosan fejlődik. A helyi önkormányzat folyamatosan keresi a pályázatokat a fejlesztésekhez és a város vezetői számára kiemelt szempont a lakossági összefogás szerepe. A 2018-as esztendőről
Takácsné Stalter Judit
polgármestert kérdeztük.
-Mekkora költségvetésből gazdálkodhat az önkormányzat éves viszonylatban?
-Idén a képviselő-testület 13 alkalommal ülésezett és a  meghozott rendeletek száma 12, a határozatok száma 85 volt. Beszámoló  elfogadására 6, tájékoztató elfogadására pedig 4 alkalommal került sor.  Az eredeti költségvetés az év folyamán többször módosításra került,  legutóbbi módosítással 622.585 ezer Ft-ra emelkedett mind a bevételi,  mind a kiadási oldal is. Az 1-10. hónapban a bevételek 93,3 %-ban  (580.810 ezer Ft) teljesültek, míg a kiadások a tervezett szint 41,8  %-át (260.531 ezer Ft) érték el tekintettel arra, hogy a TOP pályázaton  elnyert pályázati összegek kiutalásra kerültek, a felhasználásuk kisebb  részben megtörtént. A település éves összes adóbevétele 83 millió forint  körüli összegre tehető. Az önkormányzat az idei költségvetés kapcsán  hitel felvételét semmilyen formában nem tervezi.
-Milyen felújítások, beruházások zajlottak a településen a ciklus alatt, 2014 és 2018 között?
– A kezdetekkor rögtön láttam, sok a feladat, de tudtam, a  felújításoknál nem elég a találékonyság, hiszen a tervek  megvalósításához anyagi háttér is kell, tehát ennek kellett alárendelni a  felújításokat, hiszen csak addig nyújtózhattunk, amíg a takarónk ért.  Legelső feladatunk a könyvtár felújítása volt, mivel a  nyertes pályázat ellenére a korábbi vezetőség nem végezte el a könyvtár  felújítását. Elhatároztuk, hogy meg fogjuk valósítani a felújítást,  hiszen azt nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy modern könyvtár várja a  település lakóit. A könyvtár felújításon kívül feladatunk volt még a  korábbi vezetés által elkezdett buszváró befejezése is,  amire akkor hitelt kellett felvennünk, szerencsére ez a következő évben  visszafizetésre is került. Legelső döntése volt a testületnek az, hogy  az óvoda visszakerüljön a régi helyére, és  visszaállítottuk az óvoda nemzetiségi státuszát is. Kivettük az óvoda  épületét a forgalomképes vagyon köréből, azaz a korábbi testület által  értékesítésre szánt épület eladását megszüntettük. Az iskolás gyermekek  rajzaival megújult a Deggenhausertal köz, amely egy  színes, látványos része lett a falunak. Itt a gyerekek töltési  életképeket festettek a falra, melyet lelkesen végeztek a szünetben.  Ülőhelyek kialakítására is sor került a fák körül, így már sokkal  hangulatosabb lett a terület, mint előtte volt – csak a festék ára  került pénzbe. Az 54-es belterületi út felújítása is  megtörtént, nem csak a csatornázás vonalában, hanem az út másik fele is  teljes felújításra került. A jó tárgyalásoknak köszönhető, hogy ez  megtörtént, hiszen a garanciális javításon túl voltunk. Ezt már meg  kellett volna lépni jóval korábban – még a korábbi képviselő testületnek  -, hiszen járhatatlan volt ez az út. Ezzel egy időben a Bajcsy-Zsilinszky utcában is volt útfelújítás.  Járdaépítésre is sor került a településen – ugyan nem annyi, amennyit  kellett volna -, de amit lehetett azt megtettük, azaz amennyi pénzt  tudtunk erre szánni. Évtizedek elmaradását nem lehet 4-5 év alatt  pótolni. Kialakításra került két parkoló is a  településen: az egyik a községházával szemben – tervek szerint mögötte  piac lesz -, valamint az Öreg Temetőben is megújításra került a parkoló.  Elkészült az óvoda előtti járdaszakasz, a templomjárda déli része és az  északi részen is elkezdődtek a munkálatok. Felújításra került a Közösségek Háza terasza, a nyílászárók és a tető felújítása is megtörtént. A Sváb Tájház felújítása  is megtörtént az ősz folyamán. Bővítésre került a támfal a hajósi  utcában, a Kissori pincék alatt és ugyanitt a feljáró teljes javítása is  megtörtént. Megtörtént az iskolaudvar térkövezése, ami a Császártöltési  Német Nemzetiségi Önkormányzat dicsősége. A Liget rendbetételénél  szerettük volna elérni azt, ami most látható. Egy pusztulófélben lévő  park maradványa volt a Liget 4 évvel ezelőtt. A régi eltűnt sétányok  újra kialakításra kerültek a közmunkaprogram segítségével. Még 2015.  áprilisában a falu lakóinak összefogásával közel 800 fát, bokrot  ültettünk el itt, melyek most, 3 év elteltével szépek és lassan  visszatér a Liget régi hangulata. Próbáltuk hangulatosabbá tenni a  területet, többek között interaktív táblák elhelyezésével is és a  Házaspárok útja is itt került elhelyezésre. A faluban lévő, több mint  100 éves keresztek felújítása is megtörtént. A felújítások körében  megtörtént az Idősek Otthona festése, az iskolai étkező konyha és ebédlő felújítása, a Képes Ház rendbetétele kívülről  saját erőből, az önkormányzati dolgozók segítségével. Megtörtént a  ravatalozó felújítása is, ahol másfajta drapéria került elhelyezésre.  Erre a belső térre már nagyon ráfért a felújítás, hiszen a fekete csempe  nagyon nyomasztó volt és most egy méltóságteljes szövetből készült a  drapéria kapott ott helyet. A beruházások során az orvosi rendelő teljes felújítására is sor került, valamint megtörtént az óvoda felújítása is. A fejlesztések során a sportpályán fúrattunk kutat és az így kialakított öntözőberendezés jól működik. Fűnyíró traktort  is tudtunk vásárolni, tehát minden feltétel adott a focicsapatnak, hogy  jól teljesítsenek a fiúk. Megvásárlásra került a Bajai utcában egy  telek, valamint a Teleház mögötti présház – mely romos, elhanyagolt volt  –, ahol a rendezett falukép kialakítása a cél, mely a későbbiekben több  rendezvény helyszíne lehet. Az urnafalak kibővítésére is sor került,  valamint a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány segítségével padok  vásárlása is megtörtént. Sikerült venni egy kisbuszt is, elkészült az Új Temetőben a harangláb, Kiscsalán pedig a játszótér.– Milyen fejlesztések előtt áll a település?
– Kiemelkedőek a TOP pályázat beruházásai. A tervek között szerepel a Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítása,  energetikai korszerűsítése. Ez a legszebb ház lehetne a településen és  az is lesz, mert 2019-ben megkezdjük a felújítását. Az utolsó  pillanatban vagyunk, hogy a rossz állapotban lévő épületet felújítsuk.  Most már mind a 4 lakás az önkormányzat tulajdonában van és jövőre a ház  kertjében elültetett gyümölcsfák is már termőre fognak fordulni.
Kerékpárút kialakítása valósulhat meg a településen.  Nagyon sok előírásnak kell megfelelni, így hosszadalmas, 2,5 év volt  mire eddig elértünk, hogy jelenleg a közbeszerzés előkészítésénél  tartunk és jövőre kész lesz a beruházás.
Megtörténik az iskolai tanuszoda energetikai korszerűsítése, ami magába foglalja a gépészet és a medencetér felújítását.
Elkezdődhet a Piactér megépítése a polgármesteri  hivatal épületével szemben. Ugyan a pályázati forrásból kevesebb pénzt  kaptunk erre, mint amennyire számítottunk, de a hiányzó összeget elő  kell teremteni. Az önrész szükséges még az emeletes ház  tetőszerkezetéhez is és kerékpárút költségei is a csillagos égig mentek,  hiszen emelkednek az árak, így versenyt futunk az idővel.-A közmunkaprogram keretében milyen fejlesztések voltak?
-A lehetőségeket kihasználva több eszköz vásárlására került  sor, melyek segítik a kertészek munkáját. Amikor elkezdtük 2014-ben a  munkát, még rendes eszközeik, mint például talicska sem volt… Időközben nagyon felszereltük ezt az ágazatot van hűtőkamránk, üvegházak, fóliasátor stb. A falu központjában lévő kertek művelése folyamatos, 5000 m2-en folyik a munka, valamint 3 üvegházban, illetve a fóliasátorban, ahol gyönyörű terméseink vannak, melynek nagy része az iskolakonyhára, a többi értékesítésre kerül. Egy kistraktor vásárlására  is volt lehetőség az elmúlt időszakban. Az elkészült a hűtőkamra a  rendezvényeknél, lakodalmaknál is nagy segítségül szolgál. Jelenleg 14 fő dolgozik a közmunkaprogramban,  melyből mezőgazdasági programban 6 fő, a közúthálózat karbantartása  programban 5 fő, illetve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 3 fő  került alkalmazásra. Mindezek mellett 2 fő kulturális közmunkás került  könyvtári kisegítőként foglalkoztatásra az Országos Széchenyi Könyvtár  alkalmazásában, 1 fő közalkalmazott kertész és 1 fő közfoglalkoztatott  végzi a falu köztereinek gondozását és továbbra is a kertészet által  termesztett virágpalántákkal segítik a közterületek parkosítását.
– Programokban mennyire gazdag a település éves naptára?
– Fontosnak tartom a falu fejlesztését, a faluközösség  építését, a partner kapcsolatok, illetve a hagyományok ápolását.  Törekszünk arra, hogy Császártöltés lehetőségeit széles körben  megismertessük, hogy minél többen ellátogassanak hozzánk. Részt vettünk  az Agrárexpo 2018. kiállításon, helyet adtunk a  Bács-Kiskun megyei polgármesterek találkozójának, ami egy 3 napos  rendezvény volt. A helyi vállalkozókkal közösen kiadtuk az „Amiért  érdemes Császártöltésre jönni kiadványt”, melyben bemutattuk  szálláshelyeinket, termékeinket és a látnivalókat. Megújult a helyi  Hírmondó újság. Ellátogatott hozzánk idén Borbás Marcsi és stábja a Gasztro Angyal,  akik ország-világnak vitték hírünket, ismertségre tett ezzel szert a  település. Ez egy nagy lehetőség volt számunkra, hiszen ezért nem kértek  pénzt, teljesen ingyen forgattak két napig a településen. Úgy gondolom a  legnagyobb összefogás a Magyarország 2. legszebb fekvésű települése cím  internetes szavazásán volt tapasztalható. A cím elnyerése után  forgatott Császártöltésen az OzoneNetwork, akik  megismerték és lejátszották, hogy milyen értékek vannak itt. Szerintem  egy nagyon jó adottságokkal rendelkező faluban élünk. A  partnerkapcsolatok vonatkozásában meg kell említeni a deggenhausertali  partnerkapcsolat 16 év utáni újra indítását, melyben az új polgármester  is készséges és együttműködő. Felvettük a kapcsolatot a súriakkal,  eljöttek ide és mi is ellátogattunk hozzájuk, megismerkedtünk a  munkájukkal, életükkel, ötleteket gyűjtöttünk. Hajóssal, valamint a Sváb  Sarok településeivel is jó kapcsolat került kialakításra, az Utazás  2019. kiállítás keretében pedig külön kiemelt helyet fog kapni a „Sváb Sarok”.  December 14-15-én tartották Csíkszeredában a Székely Termékek Vásárát,  ahol a Sváb Sarok két települése, Császártöltés és Érsekhalma képviselte  Bács megyét. Naszvadon is többször jártunk, ők is itt voltak a  Kitelepítés 70. évfordulójára rendezett emlékműavatáson és elmondható,  hogy jó a kapcsolat a volt, illetve a mostani a polgármesterrel is. A  hagyományápolás vonatkozásában a Császártöltési Német Nemzetiségi  Önkormányzattal közösen szervezett emlékműsorok, rendezvények, sváb  tábor, sváb bál és az iskola névadó ünnepségét lehet kiemelni. Utóbbival  régi tartozást teljesítettünk a „Bánáti” név felvételével és az  iskola-óvoda nemzetiségi fenntartásba kerülésével, a sváb egyenruha  megvarrattatásával. Az iskolás gyerekek számos vetélkedőn is ünnepségen  képviselik iskolánkat, aktív résztvevői voltak a szüreti felvonulásnak, a  májusfa állításoknak, májusfa kitáncolásoknak. A májusfaállítás,  kitáncolás is újra visszakerült a rendezvények soraiba, mely egyik  fontos eleme a hagyományápolásnak. A Felvidéki emlékmű átadására 2017.  áprilisában, míg a Sváb kitelepítési emlékműére 2018. januárjában került  sor – mindkettő a Ligetben kapott helyet. Nagyon fontosnak tartom a  „köszöntéseket”, így az Idősek Napja megtartását, a 90 évesek  köszöntését, Karácsony előtt a 80 év felettieknek csomag készítését,  valamint a köztisztviselők,- pedagógusok-és szociális szférában dolgozók  köszöntését. Az utóbbi években több közösség alakult a faluban, mint a Fuchs énekkar, újjáélesztették a focicsapatot, létrejött a Töltési Tűforgatók csoportja, – mely egy kedves közösség -, a Nyugdíjas klub, valamint ismét működik a Császártöltési Fúvószenekar. Az „Amiért érdemes Császártöltésre jönni”  című kiadvány megjelentetésével az volt a cél, hogy az ideérkezőknek  megmutassuk, mit lehet itt csinálni, mi a vonzereje egy alföldi falunak.  Bőven akad látnivalónk, amit erősít a falu előnyös fekvése, hiszen  dombok, völgyek, erdők ölelésében fekszik. Ilyen többek között az ősi  ősvény túraútvonala, a Képes Ház – a benne található sok képpel -, mely  egy képes emléktár, tájékoztató táblák készítése, a Fazekas Ház,  valamint a „Módos Töltés” és Sváb Tájház kiállítása. 2019-ben ünnepeljük Császártöltés alapításának 275. évfordulóját, ennek jegyében szervezzük kulturális programjainkat.
Filus Tibor

forrás: Vira magzin


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz