Vírustagadók - Riglerrendelő 2

Telefon: Mobil: 30/9555243
Email: riglerrendelo@t-online.hu
dr. Rígler Kálmán
Tartalomhoz ugrás
Hónapok óta olvasom, figyelem a pandémiával kapcsolatos  posztokat, kommenteket, megosztásokat, ismerőseim és ismeretlenek  állásfoglalásait. Úgy látom, hogy a koronavírus-vakcinák elutasítóinak  markánsan két nagy csoportja van, e két tömb között számottevő  kulturális és mentális természetű eltérés figyelhető meg.

AZ EGYIK CSOPORTOSULÁST AZ OLTÁSTAGADÓK ALKOTJÁK. KÖZÖTTÜK VANNAK A „TISZTÁNLÁTÓK”, AZ ÖSSZEESKÜVÉS-TEÓRIÁK KÉPVISELŐI.
A  konteóhívők a normakövető emberekben látják az irányított tömeget,  miközben a zavaros világmagyarázatokkal való kritikátlan azonosulás pont  őket teszi birkákká. Ebbe a tömbbe tartoznak továbbá az ezoterikus  tanok hívői, a paranormális jelenségek fürkészői, a modern civilizációt  elutasítók, a laposföldhívők, a földönkívüliekkel harmadik típusú  találkozó élményét átélők. Ugyanakkor ehhez a táborhoz tartozik számos, a  korábbi gazdasági-pénzügyi válságban ellehetetlenült, csalódott és  frusztrált, a modern világ valamennyi intézményében bizalmát vesztett  ember is, azok, akik számára világértelmezési keretként szolgál mindazon  hit, eszme vagy téveszme és paranoia, amely köré szerveződik az  elutasító attitűd. Színes szubkultúra ez, amelynek az internetes  közösségi oldalak virtuális közösségi teret teremtettek. A körhöz  tartozók eszmecseréje, közösségi aktivitása a véleményeket,  beállítódásokat megerősítő álhírek, kontrollálhatatlan tartalmak  fogyasztásából és vég nélküli megosztásából áll. Az oltástagadók  kizárólag emocionálisan viszonyulnak a vírushelyzettel kapcsolatos  hírekhez, állásfoglalásokhoz és intézkedésekhez, meggyőződéseikben  érzelmi-indulati elemek dominálnak, félelmeik és szorongásaik  tükröződnek vissza. A vírus- és oltásellenes nézeteket felerősíti az  egyébként nem praktizáló orvosok és kamudoktorok szerencsére nem túl  népes csapata. A százezres nagyságrendű virtuális közösségeket létrehozó  áltudományos posztgyártók mögött viszont feltűnnek a gyógyhatásúként  hirdetett placebokészítmények forgalmazói, akiknek poszterei hihetetlen  vehemenciával átkozzák vélt riválisaikat, az „életellenes” egészségipart  és a gyógyszerlobbit.
Az oltástagadók csoportjában nagyon erősen  hat a kognitív disszonancia, a tényeket a saját nézeteikhez igazítják,  az információk szelektálásánál nem a hiteles vagy hitelesíthető forrás,  hanem a saját vélekedést megerősítő tartalom dominál. Éppen ezért az  ebbe a tömbbe tartozó emberekre nem lehet észszerű, tudományosan  megalapozott érvekkel hatni. Az orvosok, tudósok, politikusok meggyőző  kommunikációjának hatásfoka nullához közeli számukra. Ugyanakkor nem  elhanyagolhatók a populáris kultúra mértékadónak tartott  reprezentánsainak, zenészeknek, sportolóknak, celebeknek, internetes  véleményvezéreknek a megnyilvánulásai. A szelektív észlelés mechanizmusa  persze itt is működik, az oltástagadók kizárólag azoknak az  állásfoglalásaira figyelnek, akik megerősítik a téveszméiket. (Pataky  Attila megint jó munkát végezett.)

A MÁSIK CSOPORTHOZ AZ OLTÁSSZKEPTIKUSOK TARTOZNAK. A KÉTELKEDÉSÜKET KÉT TÉNYEZŐ TÁMOGATJA.
A  pandémia lefolyása alapvetően különbözik az olcsó thrillerek és  katasztrófafilmek tematikájától: a fertőzés nem hozta el a  zombiapokalipszist, a túlélők nem járnak hordákban boltokat fosztogatva,  a világjárvány nem ásta alá a civilizációnkat. Ergo a Covid nem is  annyira veszélyes: „a szomszéd is megúszta egy kis orrfolyással”, „a  járvány a krónikus betegekre veszélyes”, „legtöbben az alapbetegségükben  amúgy is meghaltak volna”. Másrészt a kételyt erősíti az a tény, hogy  az oltottak is megfertőződhetnek, a vakcina elsősorban nem a vírus ellen  véd, és mellékhatásai nagyon ritka esetben akár súlyosak is lehetnek. A  mérlegelést nem könnyíti meg, hogy több, eltérő technológiával készült  vakcina van forgalomban, a WHO és a nemzeti hatóságok állásfoglalásai az  idők folyamán változnak, valamint a járványhelyzet és az intézkedéseket  megalapozó információk kevésbé transzparensek. Az oltásszkeptikusok  racionális alapállásból alakítják ki a viszonyukat a járvánnyal  kapcsolatos intézkedésekhez, különös tekintettel az oltás  szükségszerűségére. E közösség tagjai folyton mérlegelnek, de a  rendelkezésre álló, hiteles, ugyanakkor nagyon szűkös információk  alapján alulbecsülik a fertőzés okozta megbetegedés kockázatát, viszont  túlbecsülik az oltások rizikóját. Alapvetően torzít a valóságészlelésük.  A vakcinák teremtette védelemnek paradox módon csekély a láthatósága,  hiszen az egészséges állapot a normális, a megbetegedés az extrém  állapot. Ezért is van hírértéke és kap széles sajtónyilvánosságot a  vakcina okozta mellékhatás. Horribile dictu: volt már több ember – ha  nem is hazánkban –, aki sajnos meghalt az oltást követően, mert a  vakcina hatóanyaga felerősített egy létező, de korábban nem  diagnosztizált szervi rendellenességet. Hasonló módon a mogyorókrémvaj  fogyasztása miatt is vesztették életüket emberek, és a moziban is halt  már bele a rémületbe a horrorfilmre jegyet váltó.
Utóbbi,  rendkívül szórványos, statisztikai értelemben releváns számosságot nem  mutató esetekben a közvélemény mégsem az édesség vagy a film  fogyasztásának tudja be az elhalálozás okát. Persze nem kötelező  nutellás kenyeret enni, sem moziba járni. Jelenleg az oltás sem  kötelező. Viszont a nasi vagy a szórakozás kizárólag az egyén vélt  jólétét szolgálja, ellentétben a vakcinákkal. A szkeptikusok azt  mondják, ismeretlen az oltóanyag összetétele (most a másik tábor  chipbeültetéssel kapcsolatos idiotizmusáról ne beszéljünk). Amikor a  szkeptikusnak brutálisan fáj a foga, és megkérdezi az orvos, hogy a  foghúzás vagy gyökérkezelés előtt beadhatja -e az érzéstelenítő  injekciót, mennyien mérlegelnek? Hányan érkeznek úgy a fogászatra, hogy  elolvassák a kezelés során alkalmazott lokális anesztézia  mellékhatásait? Aztán a kételkedők azt is mondják, hogy a vakcinák  hosszú távú hatása nem ismert. Ez igaz. De a halálos betegek (vagy  hozzátartozójuk) mekkora hányada mérlegelne, ha megkaphatna egy  ígéretes, de még a klinikai tesztelés fázisában járó kísérleti terápiát?  Igaz, a koronavírus-fertőzés okozta megbetegedés halálos veszélye nem  látható előre. Vagy mégis?
A kockázathoz való viszonyban nagy  hasonlóság mutatkozik a két tábor között. Az oltástagadók a pandémia  egyéni kockázatát nullának tekintik, az oltásszkeptikusok minimálisnak.  Ugyanakkor a vakcina kockázatát az oltástagadók a népirtáshoz mérik, a  kételkedők az egyéni rizikót túlzottan nagynak vélik.

MINDKÉT  TÁBOR GONDOLKODÁSA HASONLÓ ABBAN, HOGY A VAKCINA EGYÉNRE GYAKOROLT  KOCKÁZATÁNAK VÁLLALÁSÁT NULLÁRA SZORÍTJÁK, MIKÖZBEN A FERTŐZÉS OKOZTA  MEGBETEGEDÉS KOCKÁZATÁT TELJES MÉRTÉKBEN RÁTERHELIK A TÁRSADALOMRA.
Ez  így nem fair. Ugyanis az oltásellenesek, -tagadók és -szkeptikusok,  tehát az oltatlanok is megfertőződhetnek, meg is betegedhetnek, nagy  mintás adatbázisok alapján lényegesen nagyobb eséllyel, mint az  oltottak. És tegyük hozzá, a nemzetközi kutatások adatai alapján hússzor  nagyobb eséllyel meg is halnak az oltottakhoz képest. Ha az oltatlanok  megbetegednek, ugyanúgy igényt tartanak a támogatott gyógyszerekre,  szükség esetén térítésmentes orvosi ellátásra, intenzív terápiára, mint  mindenki más. Vakcinakockázatot kerülő magatartásukkal nagyobb terhelést  támasztanak az egészségügyi ellátórendszerre, ezzel másokat, így oltott  társaikat fosztják meg az ütemezett egészségügyi ellátások, tervezett  műtétek igénybevételének lehetőségétől. A kapacitáshiány miatt  diagnosztikai és a terápiás ellátások időben való elhúzódása  pedig jelentősen lerontja a krónikus betegek gyógyulási és túlélési  esélyeit. Emellett eltörpül az a probléma, hogy a szükséges mértékű,  kilencven százalékot meghaladó közösségi immunitás hiánya miatt  beláthatatlanul hosszú ideig kell együtt élnünk a vírushelyzettel, a  korlátozásokkal, a gazdasági problémákkal és az egyéni komfortérzetet  mérséklő maszkhordással. Az abnormális állapottal.
Nem tartom  járható útnak a védőoltás kötelezővé tételét. Nem a bizalom hiánya  miatt, jómagam már három alkalommal szavaztam bizalmat a vakcinának. A  kötelező oltás olyan indulatokat, társadalmi konfliktusokat szülne,  amelyek tovább gyengítenék a társadalmi kohéziót, még inkább mérsékelnék  a demokratikus intézményrendszer társadalmi legitimációját. Az én  javaslatom, hogy az egyén és a társadalom közösen osztozzon mindenféle  kockázaton. Ha az állampolgár él az oltás lehetőségével, mérsékli a  pandémia társadalmi kockázatát. Ezt az egyéni kockázatvállalást el kell  ismernie az államnak; a foglalkoztatottak esetében az  egészségbiztosítási járulék legalább egyhavi összegének  visszatérítésével, ha az oltás ellenére mégis megbetegszik az egyén,  százszázalékos táppénzzel. Az inaktív népesség esetében állami  cafetériával.

AMENNYIBEN AZ ÁLLAMPOLGÁR NEM VÁLLALJA A VAKCINA  EGYÉNI KOCKÁZATÁT, ELUTASÍTJA AZ OLTÁST, VÁLLALJON RÉSZT A TÁRSADALMI  KOCKÁZATOKBÓL.

Legyen az ő esetükben a koronavírus okozta  megbetegedés esetében a jelenleginél kisebb mértékű, például 25  százalékos a járadék keresőképtelenség esetén, kisebb legyen a  társadalombiztosítás által finanszírozott támogatás mértéke a  koronavírus-fertőzés okozta megbetegedésre felírt gyógyszereken, a  kórházi ellátások költségét részben térítse meg az oltatlan ellátott. Ha  a kockázatok mérlegelésénél ez is szempont lenne, biztos vagyok benne,  hogy növekedne az oltási hajlandóság. Akár számottevő mértékben. Az  egyoldalúság semmiben sem szerencsés: a szerelemben sem, a  kockázatvállalásban sem. Én oltottként elfogadom az oltatlan  önrendelkezési jogát, az oltást elutasító fogadja el a kockázat  megosztását. Mindannyian jobban járunk.

Vitál Attila
A szerző szociológus.
Vissza a tartalomhoz